PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko naše internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu.

Potrošač/kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (odustajanje od kupovine), u roku od 15 dana, bez navođenja razloga.

Rok od 15 dana, računa se od trenutka kada roba dospije u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i dijelova, rok od 15 dana počinje da teče kada je posljednja pošiljka ili dio, dospio u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Dakle, u slučaju da je proizvod otpakovan pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je riječ o donjem vešu, kupaćim gaćama, kupaćim kostimima, čarapama.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

 

Obrazac za odustanak od ugovora možete pronaći ovde.

 

Obrazac/izjava o odustanku ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Uz robu je potrebno priložiti račun, odnosno dokaz o kupovini.

Potrošač snosi troškove vraćanja robe, i može je vratiti bilo kojom brzom poštom.

Na Vama je izbor kurirske službe preko koje ćete nam poslati robu kada šaljete o svom trošku, i tom prilikom slanje robe je isključivo u Vašoj odgovornosti.
U slučaju da Vam se tom prilikom izgubi ili ošteti pošiljka, sve probleme rešavate sami sa kurirskom službom koju ste sami izabrali.

Protekom roka od 15 dana, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca. Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da vraćena roba nije u ispravnom stanju.

 

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica neadekvatnog rukovanja robom, i u tom smislu će potrošaču biti ponjuđen povraćaj novca.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom potrošača, a potrošač odbije povraćaj novca za umanjenu vrijednost robe, odbiće se povraćaj novca, a roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.